Do novej sezóny so zmenami

Martinská hokejová akadémiu vstupuje do ďalšej sezóny pod novým vedením. Predsedom predsedníctva združenia, zároveň aj manažérom sa na základe rozhodnutia Členskej schôdze stal Tomáš Pšenka, ktorý v minulých rokoch pôsobil ako tréner, ale aj podpredesa združenia.

Popdredsedom občianskeho združenia bol Členskou schôdzou navrhnutý a zvolený Róbert Stančok, šéftréner prípravky a doterajší člen dozornej rady MHA Martin. Na uvoľnený post člena dozornej rady ČS zvolila Branislava Stolárika. Spôsob voľby a štruktúra klubu vycházda zo Stanov MHA Martin.

Najvyšším orgánom MHA Martin, o.z.  je Členská schôdza, štatutárnymi zástupcami sú: predseda a podpredseda predsedníctva združenia. Cieľom nového vedenia je previesť MHA Martin týmto zložitým obdobím a neustále pracovať na zlepšení kvality práce MHA s hokejovou mládežou.

Pri náplňaní cieľov sa chce klub spoliehať na dôveru, spolupatričnosť hráčov, rodičov, partnerov, naše vzájomné porozumenie a spoluprácu.

Ďakujeme doterajšiemu manažérovi  Milanovi Murčekovi za odvedenú prácu a vynaložené úsilie v MHA, prajeme mu veľa úspechov v martinskom seniorskom klube HK Martin, s ktorým budeme naďalej úzko spolupracovať.