MHA s grantom na výstroj

MHA Martin uspel so žiadosťou o grant z Nadácie Volkswagen Slovakia zapojením do výzvy s projektom Korčuľujeme s radosťou a bezpečne. Vďaka získanému grantu klub zabezpečí výstroj, najmä korčule a prilby pre najmenších korčuliarov, ktorí sa chcú naučiť korčuľovať pod dozorom našich trénerov. Celková výška poskytnuté grantu je 2 500€.  Vďaka patrí patrí pánovi Štefanovi Nogovi, zamestnancovi Volkswagen Slovakia, a.s., ktorý je zároveň aj rodičom malého hokejistu a podal pomocnú ruku pri príprave tohto projektu. 

Podobnými aktivitami chceme pokračovať v myšlienke pravidelnej výučby korčuľovania a poskytnutia možnosti bezplatného zapožičania potrebného výstroja a pomôcok pre začínajúcich, ale aj pokročilých malých korčuliarov. Veríme, že sa zimný štadión opäť čoskoro otvori a deti sa budú môcť vrátiť k hokeju a športu.  


Fotogaléria