Ocenenie hráčov MHA

Martinská hokejová akadémia sa venuje deťom a mládeži vo veku do 20 rokov. Každým rokom vychádza z akadémie do 10 hráčov, ktorí svojim vekom od následujúcej sezóny už spadajú do seniorskej kategórie.
Viacerí z nich pokračujú v aktívnej hokejovej kariére, niektorí končia svoju aktívnu činnosť a venujú sa inej pracovnej oblasti života. Pre klub je dôležité, aby roky strávené pri hokeji a v MHA získali zručností a boli vedení k tomu, aby sa mohli plnohodnotne zaradiť do bežného života, v hokeji, ale aj mimo neho.

Klub MHA Martin sa rozhodol zaviesť tradíciu a oceňovať hráčov, ktorý v našom klube končia svoje pôsobenie v juniorskej kategórií z dôvodu dosiahnutia vekovej hranice 20-tich rokov. Toto ocenenie udeľuje každému, bez rozdielu, či pôsobil v klube od začiatkov, alebo prišiel do klubu až počas jeho neskoršieho hokejového pôsobenia. Zároveň si vážime všetkých hráčov a ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek časťou prispeli k prezentácií klubu, k jeho výsledkom a napredovaniu. Teší nás, že hráči vyrastajú nie len ako hokejové osobnosti, ale taktiež ako ľudia, ktorí dokážu preniesť svoju disciplínu, nasadenie a cieľavedomosť do svojich denno denných činností a povinností. Zaslaním repliky dresu a úprimným poďakovaním chceme hráčom zanechať aj peknú spomienku na ich pôsobenie v našom klube a zážitky v ňom.

V sezóne 2020-2021 absolvovali svoje posledné zápasy v MHA Martin hráči narodený v roku 2000:

  • Marek Vaculík - prišiel do Martina pred sezónou 2020-2021 z Liptovského Mikuláša, momentálne pôsobí v 2.lige seniorov v Dolom Kubíne.
  • Adam Paulíny - odchovanec martinského hokeja, juniorský reprezentant SR,  pôsobí v 1.lige v drese HK Martin.
  • Patrik Richter - po skončení pôsobenia sa zamestnal v súkromnej spoločnosti. Aktívne hráva hokejbal, zároveň je aj reprezentantom SR v hokejbale.
  • Richard Podhorský - študuje na vysokej škole v Dánsku, popri škole sa aktívne naďalej venuje hokeju.
  • Branislav Ligas - po pôsobení v Martine sa presunul do extraligových Nových Zámkov, pokračuje v aktívnej kariére v najvyššej súťaži.
  • Viktor Juraško - prestúpil do Martina z Košíc na začiatku sezóny 2020-2021. Viktor pokračuje v kariére momentálne u susedov na Morave, popritom pracuje.
  • Róbert Kalnický - ukončil aktívnu kariéru, študuje na vysokej škole, popri škole sa naďalej zapája do diania v MHA a v martinskom hokeji, pôsobí ako rozhodca, tréner prípravky a zároveň spolupracuje aj na tvorbe obsahu sociálnych médií.

Tomáš Pšenka, manažér MHA Martin:" Chceme poďakovať všetkým, nie len vyššie uvedeným hráčom, ktorí pôsobili v našom klube. Vážime si hodnoty, ktoré priniesli pre klub a mesto Martin. Poďakovanie patrí aj ich rodičom za silnú podporu počas ich kariéry, taktiež všetkým ich trénerom, vedúcim, ktorí ich viedli náročnou, dlhou a úspešnou cestou. Veríme, že sa stanú vzormi pre ich mladších spoluhráčov a zanechajú odkaz aj pre ďalšie generácie hokejistov a ľudí pri hokeji."