Poukázanie 2% z dane z príjmov

Vážení športoví priatelia, priatelia hokeja,

pokiaľ, zvažujete poukázanie 2% Vašich daní za rok 2020 na registrované organizácie, chceme Vám dať do pozornosti občianske združenie MHA Martin, ktoré zastrešuje šport pre viac ako 260 detí v okrese Martin a širokom okolí.

Ak ste zamestnanec:

1) Vyplňte formulár
Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane z príjmov (editovateľné PDF)
Názov: MHA Martin
Sídlo: Gorkého 2, 036 01 Martin
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42346631

2) Zamestnávateľ Vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane:
Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF). Z neho si môžete vypočítať 2% z dane. Ak predstavujú menej ako 3,32 eur, bohužiaľ nemôžete 2% venovať.

Obidve tlačivá najneskôr do 30. apríla 2021 doručte na príslušný daňový úrad v mieste bydliska.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňvé priznanie podáva sama:

V daňovom priznaní vyplňte oddiel Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov následujúcimi údajmi (v prípade, že 2% predstavujú aspoň 3,32 eur):                                  
Názov: MHA Martin
Sídlo: Gorkého 2, 036 01 Martin
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42346631

Ak ste právnická osoba:

V daňovom priznaní vyplňte oddiel Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov... Svoje 2 % môžete rozdeliť medzi viaceré organizácie, minimálna výška daru pre 1 organizáciu je však 8,30 eur.


Ďakujeme Vám za podporu a pomoc!