Tréningové pomôcky pre MHA Martin

Slovenský zväz ľadového hokeja v rámci materiálnej podpory klubov minulý týždeň distribuoval tréningové pomôcky. Do klubu MHA Martin doručili pomôcky v hodnote viac ako 1000€ Radovan Somík a Dušan Milo. Pomôcky sú určené na tréning počas letnej prípravy, na zlepšovanie všeobecných kondičných schopností. Taktiež sa medzi nimi nachádzajú aj špeciálne pomôcky určené na ľad, pre zdokonaľovanie zručností na ľade. Zakúpené vybavenie Slovenským zväzom boli financované z dotácie z Ministertva financií SR. 

Klub MHA Martin uvítal aj takúto formu pomoci, ktorá nie je určená priamo na financovanie klubu, ale vo veľkej miery dokáže zlepšiť podmienky trénerom a hráčom. Týmto sa chceme poďakovať SZĽH aj Ministerstvu financií SR, ktorý začali s realizovalizáciou spoločného projektu ešte pred vypuknutím krízy a dokázali ho zrealizovať aj v čase mimoriadneho stavu .