Vízia a misia klubu

Vízia


Našou víziou je jednotlivec v kolektíve pripravený po fyzickej a psychickej stránke. Tento jednotlivec bude plnohodnotný člen kolektívu, svojimi schopnosťami bude pomáhať dosahovať spoločné ciele a výsledky.

 

 

Misia


Ľudia a zamestnanci klubu zabezpečujú maximálne kvalitatívne a kvantitatívne  podmienky na rozvoj svojho potenciálu a potenciálu hráčov. Priamou a nepriamou aktivitou motivujú členov družstiev k maximálnemu úsiliu a využitiu svojho potenciálu pre prospech všetkých. Aj najlepší výsledok je pre nás len ďalší krok k tomu, aby sme sa zlepšovali a robili veci ešte lepšie.