Základné strategické dokumenty

 

Naša vízia

  • Stabilná organizácia s kvalitným zázemím a výnimočnými   ľuďmi inšpirujúca hráčov na ceste k úspechu.

 

Naša misia (poslanie) 

  • Vytvoriť podmienky a motivovať hráčov k rozvoju a napĺňaniu cieľov;
  • Prinášať emócie a radosť z hry;
  • Rozvíjať tímového ducha, budovať vzájomný rešpekt a dôveru
  • Vštepovať hodnoty a vychovať vzory pre budúce generácie.

 

Spoločné hodnoty

  • Tímovosť   

- na úrovni hráčov, realizačných tímov, vedenia, spoločné ciele, spoločné víťazstvá a  prekážky,

  • Dôvera    

- vzájomná dôvera všetkých zainteresovaných osôb (dieťa – tréner – vedúci – rodičia –   vedenie – partneri),  

  • Rešpekt 

- rešpektovanie osobnosti, schopností, názorov, súpera, rozhodcov,

  • Radosť 

- z pohybu, hokeja, víťazstiev, spoločných strávených chvíľ, dosahovania cieľov, prekonávania prekážok.