Výberové konanie na obsadenie funkcie predsedu predsedníctva

Klub MHA Martin, o.z. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie predsedu predsedníctva - manažéra združenia.

Nálpň práce:

 • spoločne s podpredsedom zastupuje združenie voči tretím osobám, štátnym a samospŕavnym orgánom a organizáciam,
 • spoločne s členmi Predsedníctva vykonáva uznesenie členskej schôdze,
 • hospodári s majetkom združenia,
 • zabezpečuje riadne vedenie účtovnítcva a hospodárenia združenia,
 • vypracováva ročné učtovné závierky a návrhy rozpočtu,
 • pripravuje a predkladá ČS návrhy a podkladové materiály na ich rokovanie,
 • určuje spôsoby a prostriedky na zabezpečenie klubu,
 • rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré patria do jeho pôsobnosti podľa vnútorných predpisov.


Požiadavky

 • bezúhonnosť

Znalosti

 • MS Office

Vodičský preukaz

 • B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • komunikatívnosť
 • iniciatíva a kreativita pri riešení úloh
 • zodpovednosť
 • angličtina výhodou
 • skúsenosť s databázovým informačným systémom výhodou
 • skúsenosti a prax v oblasti ľadového hokeja výhodou

 

Prihlášku a profesný životopis do výberového konania je potrebné zaslať členom členskej schôdze na emailovú adresu cs@mhamartin.sk, najneskôr do utorka, 7.7.2020 do 12:00. Vybraní uchádzači budú upovedomení emailom a pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční v stredu 8.7.2020 o 14:00 na Zimnom štadióne v Martine.