Vzdelávanie trénerov MHA Martin

V stredu, 15.7. sa na zimnom štadióne v Martine uskutočnila prednáška pre trénerov MHA Martin, spoločne s ďalšími trénermi z iných klubov. Prednášajúci bol skúsený tréner Martin Dendis, aktuálne tréner vo švédskom klube Linkoping HC. Martin začínal s trénerským povolaním po štúdiu na FTVŠ UK v Slovane Bratislava, neskôr sa cez stáže vo Fínsku dostal do jednej z najúspešnejších mládežnických akadémii Linkoping HC. V nastávajúcej sezóne bude pôsobiť ako asistent trénera seniorov v rovnakom klube.

Obsahom prednášky bolo oboznámenie sa s fungovaním mládežnických akadémií vo švédsku, systémom práce s mladými hráčmi, metódami a formami tréningov v jednotlivých kategóriach. Hlavná časť prednášky sa zameriavala na rozvíjanie myšlienky zdokonaľovania osobnosti hráča a princípov hry. V globalizovanom hokeji sa čoraz viac tlačí do popredia práca s jednotlivcami, najmä ta mentálna, z pohľadu komunikácie a prístupu. Správnym usmernením hráčov môžu byť naše metódy v Martine oveľa efektívnejšie a hráčov dokážeme vychovávať nie len po hernej, ale aj osobnostnej stránke. Je však potrebné, aby tak ako tréner, aj hráč akceptoval a riadil sa princípmi, ktoré si vyžadujú rôzne situácie na ľade, ale aj mimo neho.

"Martina som mal možnosť spoznať na jednej z reprezentačných akcií. Páčil sa mi jeho prístup k hráčom, spôsob komunikácie, vysvetľovanie na ľade, ale aj mimo neho a v neposlednom rade aj názorné ukážky. Som rád, že si našiel čas a prišiel nám odovzdať cenné poznatky a informácie, ktoré môžme použiť pri ďalšom zdokonaľovaní našej práce s mladými hráčmi. S Martinom chceme spolupracovať aj naďalej a zdieľať s ním skúsenosti z praxe." poznamenal Tomáš Pšenka, tréner mládeže a zástupca klubu.

Martin sa venuje aj individuálnej špeciálnej príprave hráčov na ľade a mimo neho, ročne absolvuje niekoľko prednášok a kempov. " Myslím si, že tréneri na Slovensku dokážu veľmi dobre pracovať na ľade a mimo neho s mladými hráčmi. Slovenskí hráči do veku 14 rokov sú kvalitatívne porovnateľný s hráčmi z ktorejkoľvek inej krajiny na svete. Zlom nastáva až prechodom do puberty, kedy nie je veľa hráčov komplexne pripravených na takej úrovni, aby plynule zvládli prechod do výkonnostného športu. Preto je potrebné zamerať sa na individualitu hráča, nie len na jeho fyzickú pripravenosť, ale aj na všeobecnú stránku rozvoja jeho osobnosti. S hráčom treba komunikovať, vysvetľovať mu dôvody, prečo vykonáva dané činnosti a čo je cieľom tréningu a cvičení. Tréner a klub si zároveň musí určiť princípy, na základe ktorých bude s hráčom pracovať, hráč ich akceptuje a riadi sa nimi. Toto je cesta, ktorá sa mne ako trénerovi, ale aj klubu kde trénujem dlhodobo osvedčuje." dodáva Martin Dendis.

Martinovi ďakujeme za jeho účasť a prínos na prednáške, prajeme mu veľa úspechov! 


Fotogaléria