Zápisnice zo zasadnutí

Sezóna 2024/2025

Zasadnutia Členskej schôdze:

 

Zasadnutia Predsedníctva:

 

Zasadnutia Dozornej rady: