VENUJTE SVOJE 2% pre MHA

2%Vážení športoví priatelia, priatelia hokeja,

pokiaľ, zvažujete poukázanie 2% Vašich daní za rok 2023 na registrované organizácie, chceme Vám dať do pozornosti občianske združenie MHA Martin, ktoré zastrešuje šport pre viac ako 300 detí v okrese Martin a širokom okolí.

Ak ste zamestnanec, za ktorého podáva daňové priznanie zamestnávateľ

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (editovateľné PDF).
 2. Vypočítajte si 2% resp. 3% (ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku) z Vašej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 3,32 €).
 3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane z príjmov (editovateľné PDF). 
 4. Obe tlačivá doručte najneskôr do 30. apríla 2024 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska. (Ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku, priložte ešte k obom tlačivám potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.)

Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

 1. Vyplňte si daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si 2% resp. 3% (ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku) z Vašej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 3 €).
 3. Vyplňte príslušný oddiel daňového priznania našimi identifikačnými údajmi: MHA Martin, občianske združenie, Gorkého 2,  036 01 Martin, IČO: 42346631.
 4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2024 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska, alebo na sekretariát MHA. (Ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku, priložte ešte k obom tlačivám potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.)
 5. Nezabudnite do tohto termínu zaplatiť daň z príjmov.

Ak ste právnická osoba

 1. Vyplňte si daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si 1% (2%) z Vašej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 8 €).
 3. Ak ste v roku 2023, príp. do 31.3.2024 NEDAROVALI financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môžete poukázať iba 1% z dane.
 4. Ak ste v roku 2023, príp. do 31.3.2024 DAROVALI financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môžete poukázať 2% z dane.
 5. Vyplňte príslušný oddiel daňového priznania našimi identifikačnými údajmi: MHA Martin, občianske združenie, Gorkého 2,  036 01 Martin, IČO: 42346631.
 6. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2024 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.
 7. Nezabudnite do tohto termínu zaplatiť daň z príjmov.


Ďakujeme Vám za podporu a pomoc!