Vedenie klubu

Členská schôdza MHA Martin

Mgr. Ján ŠAMAJ, člen ČS

Mgr. Martin KALNICKÝ, člen ČS

Marek LUKÁČIK, člen ČS

Ing. Juraj BELICA, člen ČS

Mgr. Tomáš PŠENKA, člen ČS

 

Predsedníctvo MHA Martin

Mgr. Tomáš PŠENKA, predseda predsedníctva / manažér, štatutárny zástupca

Róbert STANČOK, podpredseda predsedníctva, štatutárny zástupca

Mgr. Ján ŠAMAJ, člen predsedníctva

Ing. Juraj BELICA, člen predsedníctva

Mgr. Štefan RUDINSKÝ, člen predsedníctva

 

Dozorná rada MHA Martin

Ing. Dušan LAŠŠÁK, predseda DR 

Branislav STOLÁRIK, člen DR

Michal SIAKEĽ, člen DR