Vedenie klubu

Členská schôdza MHA Martin

Mgr. Ján ŠAMAJ, člen ČS

Mgr. Martin KALNICKÝ, člen ČS

Mgr. Štefan RUDINSKÝ, člen ČS

Ing. Juraj BELICA, člen ČS

Mgr. Tomáš PŠENKA, člen ČS

 

Predsedníctvo MHA Martin

Mgr. Tomáš PŠENKA, predseda predsedníctva / manažér, štatutárny zástupca

Róbert STANČOK, podpredseda predsedníctva, štatutárny zástupca

Mgr. Petra LUKÁČOVÁ, člen predsedníctva

Ing. Juraj BELICA, člen predsedníctva

Ing. Matej KRAFČÍK, člen predsedníctva

 

Dozorná rada MHA Martin

Ing. Igor HLINKA, člen DR 

Branislav STOLÁRIK, člen DR

Bc. Peter PAŽICKÝ, člen DR