Vedenie klubu

Členská schôdza MHA Martin

Mgr. Ján ŠAMAJ, člen ČS

Mgr. Martin KALNICKÝ, člen ČS

Marek LUKÁČIK, člen ČS

Ing. Juraj BELICA, člen ČS

Mgr. Tomáš PŠENKA, člen ČS

 

Predsedníctvo MHA Martin

Mgr. Milan MURČEK, predseda predsedníctva-manažér, štatutárny zástupca

Mgr. Tomáš PŠENKA, podpredseda predsednictva, štatutárny zástupca

Mgr. Ján ŠAMAJ, člen predsedníctva

Ing. Juraj BELICA, člen predsedníctva

Jozef ĎURIS, člen predsedníctva

 

Dozorná rada MHA Martin

Ing. Dušan LAŠŠÁK, predseda DR 

Róbert STANČOK, člen DR

Pavol MAŤOVČÍK, člen DR