História klubu

Martinská hokejová akadémia

Ľadový hokej je športovým fenoménom, ktorý oslovuje a spája ľudí celého sveta. Slovensko vychovalo pre svetový hokej množstvo skvelých hráčov, ktorí svojou hrou dvíhajú divákov zo sedadiel vo svetových súťažiach.

Hokejová akadémia MHA Martin vznikla v roku 2015 za účelom výchovy a vzdelávania športovcov, hokejistov. Od tohto roku funguje mládežnický klub ako samostatné občianske združenie, ktoré plní úlohy a ciele vyplývajúce zo Stanov. Za tento krátky čas sa podarilo martinskej mládeži v súťažiach dosiahnuť už 3 významné umiestnenia: v sezóne 2015/2016 3.miesto na Majstrovstvách SR starších žiakov, v sezóne 2016/2017 2. miesto v Extralige dorastu,v sezóne 2017/2018 3.miesto na Majstrovstvách SR starších žiakov. Tieto výsledky nás právom radia medzi popredné kluby v práci s mládežou.

Klubu MHA Martin predchádzalo dlhé obdobie, v ktorom sa niekoľkokrát menil názov aj štruktúra klubov, pod ktorými do roku 2015 pôsobila spoločne mládež, aj seniori. Martinská mládež dosahovala nemej významné výsledky a ocenenia aj pred rokom 2015 najmä v kategóriach starších žiakov, dorastencov a juniorov na Slovensku. Môžme sa pýšiť majstrovskými titulmi vo všetkých týchto kategóriach. Spomenúť treba aj veľký množstvo úspešných turnajov doma a v zahraničí.

Základy úspešného projektu, ktorý bol vzorovým v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého storočia takmer pre celý svet, boli hokejové triedy. V Martine sa v týchto hokejových triedach na  Základnej škole na ulici Gorkého ( pozn. momentálne ZŠ s MŠ Podhájska) prestriedalo od roku 1981 niekoľko stoviek hráčov, žiakov. Jej brány po skončení štúdia opustili nielen skvelí hráči, ale aj neskorší lekári, právnici, podnikatelia, šikovní remeselníci aj ľudia pracujúci v rôznych službách.

Základ výbornej éry hokeja tvoril nie len široký výber hráčov, ich fyzická a mentálna pripravenosť, ale aj ľudia, tréneri a funkcionári, ktorý venovali veľké úsilia a množstvo času svojmu poslaniu.

V roku 2017 vplyvom rôznych okolností MHA Martin zobrala pod seba aj kategórie dorastu a juniorov. Dodnes pôsobia všetky družstvá MHA Martin v najvyšších regionálnych, ale aj celoslovenských súťažiach, kde sú konkurencieschopnými a plnohodnotnými súpermi pre väčšie aj menšie kluby.

Veríme, že s naším zanietením a odbornosťou, snahou hráčov, spokojnosťou a podporou ich rodičov dokážeme posúvať hokej v Martine na ďalšiu, lepšiu úroveň.