Partneri 2020/2021

Klub MHA Martin vykonáva svoju činnosť aj vďaka podpore našich ochotných partnerov, ktorým aj týmto ďakujeme.

Zároveň pozývame všetkých, ktorým záleží na budúcnosti ľadového hokeja v meste Martin a chceli by akýmkoľvek spôsobom klubu pomôcť, aby kontaktovali predstaviteľov klubu. Kontaktné údaje na klub MHA Martin nájdete na tomto mieste.

Partneri klubu MHA Martin:

MHA Martin

Rodičia hráčov klubu MHA Martin

SZĽH

Slovenský zväz ľadového hokeja

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Slovenskej republiky

Mesto Martin

Mesto Martin

Defenguard Systems s.r.o.

Defenguard Systems s.r.o.

JAMEX, s.r.o.

JAMEX, s.r.o.

VOD-EKO a.s. Trenčín

VOD-EKO a.s. Trenčín

V-STATIK s.r.o.

V-STATIK s.r.o.

AK THERM s.r.o.

AK THERM s.r.o.

PREFA invest, a.s.

PREFA invest, a.s.

VL MEDIA, spol. s r.o.

VL MEDIA, spol. s r.o.

Ekono-print s.r.o.

Ekono-print s.r.o.

VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o.

VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o.

DEJMARK spol. s r.o.

DEJMARK spol. s r.o.