Smernice a dokumenty MHA Martin

Sezóna 2024/2025

Klubové príspevky rodičov a hráčov MHA MARTIN

Klubové príspevky 2024/2025 MHA MARTIN

 

Sezóna 2023/2024

Klubové príspevky rodičov a hráčov MHA MARTIN

Klubové príspevky 2023-2024  MHA Martin

Smernica o poskytovaní prípsevkov pre družstvá - občerstvenie a strava

Smernica_obcerstvenie_strava_zapasy_2023-2024 - platná od 17.1.2024

 

Sezóna 2022/2023 - príspevky od rodičov

Klubové príspevky 2022-2023  MHA Martin

 

Sezóna 2021/2022 - príspevky od rodičov

Príloha č.1 - Rodičovské príspevky v sezóne 2021/2022 - 3., 4. kvartál (aktualizácia od 1.11.2021)

Rodičovské príspevky v sezóne 2021/2022 - 2., 3., 4. kvartál (aktualizácia od 1.8.2021)

Príspevky od rodičov v sezóne 2021/2022 - 1.kvartál (Máj 2021 - Júl 2021)

 

Sezóna 2020/2021 - príspevky od rodičov

Príspevky od rodičov v sezóne 2020/2021

Príspevky od rodičov v sezóne 2020/2021 - príloha č.1

Príspevky od rodičov v sezóne 2020/2021 - príloha č.2

Príspevky od rodičov v sezóne 2020/2021 - príloha č.3 - úprava príspevkov za mesiac JANUÁR 2021

Príspevky od rodičov v sezóne 2020/2021 - príloha č.4 - úprava príspevkov za mesiac FEBRUÁR 2021

Príspevky od rodičov v sezóne 2020/2021 - príloha č.5 - úprava príspevkov za mesiac MAREC 2021

Príspevky od rodičov v sezóne 2020-2021 - príloha č.6 - úprava príspevkov za mesiac APRÍL 2021

 

Smernica pre spôsob voľby zástupcov rodičov do MHA Martin

Smernica pre spôsob voľby zástupcov trénerov do MHA Martin